[ubuntu/disco-proposed] qemu 1:3.1+dfsg-2ubuntu3.4 (Accepted)

Christian Ehrhardt christian.ehrhardt at canonical.com
Tue Aug 27 09:42:58 UTC 2019


qemu (1:3.1+dfsg-2ubuntu3.4) disco; urgency=medium

 * d/p/ubuntu/lp-1832622-*: count cache flush Spectre v2 mitigation for ppc64
  (LP: #1832622)
 * d/p/ubuntu/lp-1836154-*: add HW CPU model for newer s390x machines
  (LP: #1836154)

Date: Thu, 13 Jun 2019 08:40:55 +0200
Changed-By: Christian Ehrhardt <christian.ehrhardt at canonical.com>
Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss at lists.ubuntu.com>
https://launchpad.net/ubuntu/+source/qemu/1:3.1+dfsg-2ubuntu3.4
-------------- next part --------------
Format: 1.8
Date: Thu, 13 Jun 2019 08:40:55 +0200
Source: qemu
Binary: qemu qemu-system qemu-block-extra qemu-system-data qemu-system-common qemu-system-gui qemu-system-misc qemu-system-arm qemu-system-mips qemu-system-ppc qemu-system-sparc qemu-system-x86 qemu-user qemu-user-static qemu-user-binfmt qemu-utils qemu-guest-agent qemu-kvm qemu-system-s390x
Architecture: source
Version: 1:3.1+dfsg-2ubuntu3.4
Distribution: disco
Urgency: medium
Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss at lists.ubuntu.com>
Changed-By: Christian Ehrhardt <christian.ehrhardt at canonical.com>
Description:
 qemu    - fast processor emulator, dummy package
 qemu-block-extra - extra block backend modules for qemu-system and qemu-utils
 qemu-guest-agent - Guest-side qemu-system agent
 qemu-kvm  - QEMU Full virtualization on x86 hardware
 qemu-system - QEMU full system emulation binaries
 qemu-system-arm - QEMU full system emulation binaries (arm)
 qemu-system-common - QEMU full system emulation binaries (common files)
 qemu-system-data - QEMU full system emulation (data files)
 qemu-system-gui - QEMU full system emulation binaries (user interface and audio sup
 qemu-system-mips - QEMU full system emulation binaries (mips)
 qemu-system-misc - QEMU full system emulation binaries (miscellaneous)
 qemu-system-ppc - QEMU full system emulation binaries (ppc)
 qemu-system-s390x - QEMU full system emulation binaries (s390x)
 qemu-system-sparc - QEMU full system emulation binaries (sparc)
 qemu-system-x86 - QEMU full system emulation binaries (x86)
 qemu-user - QEMU user mode emulation binaries
 qemu-user-binfmt - QEMU user mode binfmt registration for qemu-user
 qemu-user-static - QEMU user mode emulation binaries (static version)
 qemu-utils - QEMU utilities
Launchpad-Bugs-Fixed: 1832622 1836154
Changes:
 qemu (1:3.1+dfsg-2ubuntu3.4) disco; urgency=medium
 .
  * d/p/ubuntu/lp-1832622-*: count cache flush Spectre v2 mitigation for ppc64
   (LP: #1832622)
  * d/p/ubuntu/lp-1836154-*: add HW CPU model for newer s390x machines
   (LP: #1836154)
Checksums-Sha1:
 7573c8874c08de2c0a424f7ed41fdd12b9d18aee 6833 qemu_3.1+dfsg-2ubuntu3.4.dsc
 3b99cdc40cce1db07aec9d389b535f3c92e12f29 224492 qemu_3.1+dfsg-2ubuntu3.4.debian.tar.xz
 019d6917005380c1929dc28faeff226555a7948c 9565 qemu_3.1+dfsg-2ubuntu3.4_source.buildinfo
Checksums-Sha256:
 036ccc84a39402206e43d63f2893bab7a09b3760e458706ec06ec565fbacf28d 6833 qemu_3.1+dfsg-2ubuntu3.4.dsc
 eceffa9e2e385d10fb018a0f8576e529d6ceb8b2efa3f73175a9c2d6b126dd0c 224492 qemu_3.1+dfsg-2ubuntu3.4.debian.tar.xz
 492f1827bfe6c5386e9821ac5be07eff15226df831fdd511f92a9a56061157e1 9565 qemu_3.1+dfsg-2ubuntu3.4_source.buildinfo
Files:
 4e2b9886da5a89ead4dfe5a79a741d09 6833 otherosfs optional qemu_3.1+dfsg-2ubuntu3.4.dsc
 c13dc73da19a100f5afea66ac4cbb799 224492 otherosfs optional qemu_3.1+dfsg-2ubuntu3.4.debian.tar.xz
 a00a4be24cc0f8d7947766838162bb22 9565 otherosfs optional qemu_3.1+dfsg-2ubuntu3.4_source.buildinfo
Original-Maintainer: Debian QEMU Team <pkg-qemu-devel at lists.alioth.debian.org>


More information about the Disco-changes mailing list