[ubuntu/bionic-proposed] awscli 1.18.69-1ubuntu0.18.04.1 (Accepted)

Łukasz 'sil2100' Zemczak lukasz.zemczak at ubuntu.com
Wed Jun 17 16:55:48 UTC 2020


awscli (1.18.69-1ubuntu0.18.04.1) bionic; urgency=medium

  * SRU latest upstream version to 18.04 (LP: #1867673).
  * debian/control: bump the python3-botocore version dep to the one required by
    upstream (per setup.cfg). Do the same for python3-s3transfer.
  * debian/control: tweak the debhelper requirements.

Date: Wed, 17 Jun 2020 10:42:53 +0200
Changed-By: Łukasz 'sil2100' Zemczak <lukasz.zemczak at ubuntu.com>
Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss at lists.ubuntu.com>
https://launchpad.net/ubuntu/+source/awscli/1.18.69-1ubuntu0.18.04.1
-------------- next part --------------
Format: 1.8
Date: Wed, 17 Jun 2020 10:42:53 +0200
Source: awscli
Architecture: source
Version: 1.18.69-1ubuntu0.18.04.1
Distribution: bionic
Urgency: medium
Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss at lists.ubuntu.com>
Changed-By: Łukasz 'sil2100' Zemczak <lukasz.zemczak at ubuntu.com>
Launchpad-Bugs-Fixed: 1867673
Changes:
 awscli (1.18.69-1ubuntu0.18.04.1) bionic; urgency=medium
 .
   * SRU latest upstream version to 18.04 (LP: #1867673).
   * debian/control: bump the python3-botocore version dep to the one required by
     upstream (per setup.cfg). Do the same for python3-s3transfer.
   * debian/control: tweak the debhelper requirements.
Checksums-Sha1:
 109f7dbc0c069e0905d083de62c2efde876d11db 2011 awscli_1.18.69-1ubuntu0.18.04.1.dsc
 8e0a183aa8d2c4894fd90f743639f25261892144 4644 awscli_1.18.69-1ubuntu0.18.04.1.debian.tar.xz
 7e5afe521e19bbffe0b125de85f32665ee85b397 7552 awscli_1.18.69-1ubuntu0.18.04.1_source.buildinfo
Checksums-Sha256:
 63013c5ec88d28c9aae165210ba4636c45bafea6e0a0f048cd7bbfed4d75e4c2 2011 awscli_1.18.69-1ubuntu0.18.04.1.dsc
 4865f24cf3e61b4a9e67d466d6deb3f0cc818ad65f7e12708a1ecd5db227baa5 4644 awscli_1.18.69-1ubuntu0.18.04.1.debian.tar.xz
 3784e68ace583355c2878f65177b94b9bbf896e0690340dd601ec148c40c68b2 7552 awscli_1.18.69-1ubuntu0.18.04.1_source.buildinfo
Files:
 a1b5d12df144863e43127fc6f1356de3 2011 admin optional awscli_1.18.69-1ubuntu0.18.04.1.dsc
 03d7d95c1a313dffd38f9cc49c752d26 4644 admin optional awscli_1.18.69-1ubuntu0.18.04.1.debian.tar.xz
 71afa73e8364fd9c33f38ee69375b36f 7552 admin optional awscli_1.18.69-1ubuntu0.18.04.1_source.buildinfo
Original-Maintainer: Debian Python Modules Team <python-modules-team at lists.alioth.debian.org>


More information about the Bionic-changes mailing list